Privacy Statement Van Hoof Interieurbouw

1. Bedrijfsgegevens
Naam: Van Hoof Interieurbouw
Adres: Wilhelminaweg 7
Postcode en plaats: 5741 HL Beek en Donk
Telefoonnummer: 0499-421621
E-mail: info@vanhoofinterieur.nl
KvK: 17099923

2. Verwerken van uw gegevens en doeleinden
Persoonsgegevens van onze klanten worden verwerkt om op een goede en effectieve wijze onze producten en diensten te leveren. De persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt voor de
volgende doeleinden:
- Om u gebruik te kunnen laten maken van onze dienstverlening.
- Om me u een handelsrelatie aan te gaan en te onderhouden.
- Om facturen te kunnen sturen en betalingen te verwerken.
- Om u te informeren over onze dienstverlening en om u aanbiedingen te kunnen doen.
Wij verwerken onder meer de volgen de gegevens:
- Naam
- E-mailadres
- Telefoonnummer
- Adresgegevens

3. Gegevens verstrekken aan derden
Uw gegevens worden alleen verstrekt aan derden met uw voorafgaande toestemming of indien wij daartoe verplicht zijn op grond van wet- en regelgeving en/of wij daartoe genoodzaakt zijn als
gevolg van een rechtszaak.

4. Beveiliging
Wij doen er alles aan om de beveiliging van uw persoonsgegevens te beschermen. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies.

5. Bewaartermijn
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld en houden ons ter zake aan de geldende wet- en regelgeving.

6. Uw rechten
U heeft het recht om de gegevens die wij hebben verzameld op elk gegeven moment in te zien, aan te passen, te laten verwijderen of de verwerking ervan te beperken. Ook heeft u het recht om uw gegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te ontvangen en over te dragen aan een andere organisatie. U kunt bij ons hiertoe een schriftelijk verzoek indienen op bovenstaande e-mail adres en/of naar bovenstaande adres. Wij streven ernaar binnen vier weken na ontvangst van het verzoek te reageren.

7. Vragen, opmerkingen of klachten?
Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot dit privacy statement of de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u contact met ons opnemen. Ook kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder Autoriteit persoonsgegevens (AP).

8. Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd, daarom raden wij u aan dit privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van het geldende privacy statement op de hoogte bent.

Hartelijk welkom, mijn naam is Rene. Op werkdagen tussen 8:00 en 17:00 kan ik uw bericht beantwoorden. Hoe kan ik u helpen?